Cookie consent management tool

Правоъгълен пържолник - Чугунен сач
55.00 лв.
FacebookGoo
тел.: +359 54 800 090
моб. тел.: +359 885 877 241
e-mail: metalik_sh@abv.bgУсловия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ
 
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МЕТАЛ ИНВЕСТ" ООД , гр. Шумен,  наричано   по-долу   за   краткост   ТЪРГОВЕЦ,   и   клиентите,   наричани   по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ,     на     електронния     магазин „www.kaminimetalik.bg",     наричан     по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН". 
Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „МЕТАЛ ИНВЕСТ" ООД (Търговеца) и Потребителите. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители. 
„МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България.
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Разглеждането на Eлектронният магазин www.kaminimetalik.bg е напълно свободно и е достъпно от всяка една държава.
1.2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите си посредством Електронния магазин. Тези условия обвързват всички потребители. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако лицето не е съгласно с Общите условия ще бъде помолено да не използва Eлектронния магазин.
1.3. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.kaminimetalik.bg, съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация.
1.4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.kaminimetalik.bg  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на Търговеца. 
1.5.  Електронният магазин може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация. Всеки Потребител е длъжен да посочва коректни данни, необходими за изпращането на поръчаната стока.
1.6. При поръчка Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупко-продажба на стоки от Електронния магазин. Търговецът гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.
Лична информация за потребителите:
•          Име
•          Точен адрес за доставка
•          Телефон за контакт
•          Имейл адрес
 Информация за юридическо лице:
•          Наименование на фирмата
•          Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,
•          Точен адрес за доставка
•          Телефон за контакт
•          Имейл адрес 
 
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТОКИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
 
2.1. Всички стоки публикувани Електронния магазин са посочени с цена в български лев и ДДС. 
2.2. Търговецът си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Електронният магазин не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с агентите на Електронния магазин на посочените в сайта телефони.
2.4. Всички материали публикувани на Електронния магазин попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и публичното разпространение на материалите от Електронния магазин с каквато и да е било обществена или търговска цел, освен след изричното разрешение на управителя на „МЕТАЛ ИНВЕСТ" ООД.
 
3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
 
3.1. Електронният магазин приема поръчки в рамките на работното време.  
3.2. Всеки Потребител има право да закупи стока от Електронния магазин на посочената в него цена.
3.3. Потребителят може да направи поръчка в Електронния магазин и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.
3.4. Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на Електронния магазин.
3.5. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
3.6. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 1. Липса на наличност на поръчаната стока; 2. Неуспешно плащане от страна на Потребителя; 3. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.
 
4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
 
4.1. Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, както и сумата на доставката, ако е избрана опция цена плюс доставка.
4.2. Всички цени са в български лев и с включен ДДС.
4.3. Цените на продуктите, обявени в онлайн магазинът важат само при поръчка онлайн от сайта. Търговецът не гарантира, че цените са същите в търговската мрежа в страната. 
4.4. Търговецът има право да променя цените на продуктите посочени на Електронния магазин по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
4.5. При допуснати технически грешки при публикуване на информация в Електронния магазин, Търговецът има право да откаже изпълнение на договора без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.
4.6. При намаления обявени на Електронния магазин, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.
4.7. Начините на плащане са при получаване на продукта от куриера – наложен платеж.
4.8. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния и паричен размер посочен в Електронния магазин, чрез един от посочените начини на плащане.
 
 
5. ДОСТАВКА
 
5.1. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове от куриер.
5.2. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта и времето за доставяне, изчислява се автоматично след избора за плащане на продуктите от кошницата и избора на куриер.
5.3. Стандартната доставка е в срок от 2-5 работни дни на територията на България, в случаите на забавяне ще бъдете уведомени от нашите агенти.
5.4. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
5.5. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
5.6. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
5.7. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
5.8. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, той може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
5.9. Възможна е доставката на продукти извън България. За допълнителна информация се свържете с нас чрез посочените в Електронния магазин телефони, електронна поща.
 
6. ОТКАЗ ОТ СТОКА
 
6.1. Всеки Потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване в случай, че тя не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. Съгласно чл. 55 от ЗЗП Търговецът може да приеме върнатата покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
6.2. В случай, че продуктът е ползван, той няма право да бъде върнат. 
6.3. Транспортните и други разходи по връщането на стоката ще са за сметка на Потребителя.
 
7. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
 
7.1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за всички печки и камини в срок от 24 месеца, считано от датата на изпращане на продукта.
7.2. За всяка продадена печка/камина се издава валидна гаранционна карта , включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.
7.3. Търговецът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато: гаранционната карта на продукта е изгубена; е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител; се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда; е нарушена физическата цялост на изделието.
 
8. ЛИЧНИ ДАННИ
 
8.1.Всички предоставени от Потребителите лични данни са защитени и Търговецът гарантира, че няма да бъдат разкривани на трети лица. Изключение правят случаите, когато информация се изисква от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват предоставените лични данни. 
8.2. С приемането на Общите условия на Електронния магазин Потребителят се съгласява личните му данни да се обработват по електронен път. С приемането на Общите условия потребителят се съгласява личните му данни да се обработват за целите на поръчката му, за маркетинг проучвания и статистики, за изпращане на оферти. 
8.3. "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се запазват на устройството на потребителя, когато посещава даден уебсайт. По този начин сайтът работи по-ефективно, като запазва предпочитанията на потребителя. "Бисквитките" се използват и за запазване предпочитанията на потребителя, за да му се показват насочени реклами. 


9. ИЗМЕНЕНИЯ

 
9.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.
 
Меню
> Начало
> За нас
> Политика за защита на личните данни
> Контакти
Категории
> Камини
> Готварски печки
> Топлообменници

> Аксесоари
> Продукти в промоция
Полезна информация
> Поръчка и доставка
> Лични данни
> Условия за ползване
Контакти
тел.: +359 54 800 090
моб. тел.: +359 885 877 241
e-mail: metalik_sh@abv.bg
FacebookGoo
2024, Всички права запазени. Уеб дизайн Шумен: e-Web.bg